Beseda o poruchách příjmu potravy

V našem domově Gorkého se uskutečnila beseda pro chlapce i dívky s názvem: „Poruchy příjmu potravin“.

Přednášející mluvil nejenom o prevenci poruch příjmu potravin, ale také představil známé i méně známe formy poruch příjmu potravin.