Přednáška „Právní vědomí“

Na domově Cihlářská jsme uspořádali pro studentky přednášku s názvem: „Právní Vědomí“. Přednášející seznámil dívky se základními právními pojmy, přestupky, trestnými činy a rovněž se sankcemi s tím spojenými.