Charakteristika Domova

Domov mládeže sídlí ve dvou historických budovách, spjatých s významnými tvůrčími osobnostmi.

02

Domov Cihlářská

Na fasádě domova na Cihlářské ulici dodnes čteme původní jméno z roku 1930 - Masarykův studentský domov. Autorem tohoto památkově chráněného funkcionalistického objektu známého i z učebnic moderní architektury je Bohuslav Fuchs (1895-1972). Budova je jednou z jeho nejznámějších staveb a vznikla ve stejné době jako řada dalších funkcionalistickým brněnských památek včetně nedaleké slavné vily Tugendhat. Domov stojí naproti sídla Nejvyššího soudu České republiky, v docházkové vzdálenosti do centra města, v blízkosti středních škol (gymnázium, konzervatoř, obchodní akademie SPŠ strojní, elektrotechnická, stavební). Ubytovává dívky a zajišťuje celodenní stravu.

Co nabízíme
02

Domov Gorkého

Budova na Gorkého ulici 33/35 je spjatá se jménem Marie Steyskalové (1862-1928), zakladatelky útulny pro ženy, dívčího domova a dětských ozdravoven. Tato učitelka a sociální pracovnice byla zároveň jednou ze zakladatelek ženského emancipačního hnutí na Moravě. Budova leží poblíž centra města mezi Úvozem a Obilním trhem. Ubytovává chlapce i děvčata a její součástí je školní jídelna s celodenním provozem.

Naši žáci a studenti mají možnost využít plnohodnotně volný čas v zájmových kroužcích. K dispozici jsou studovny, které jsou uzpůsobeny pro různé činnosti a jsou vybavené pro poslech hudby, sledování televize, videa či DVD, hudební studovny s klavíry. Bezdrátová síť pro připojení k internetu je ve všech pokojích. Rovněž počítačové učebny s PC jsou realizovány pevným připojením. Pravidelně lze sportovat i v našich zařízených posilovnách a pronajaté tělocvičně. Pro zájemce máme různé tvůrčí dílny např. keramickou dílnu s hrnčířským kruhem a pecí. K dispozici jsou též dvě kvalitně vybavené knihovny, které obsahují klasickou, moderní i odbornou literaturu. Zúčastňujeme se kulturního života města Brna, navštěvujeme divadla, koncerty, vernisáže, výstavy aj.

Domov poskytuje žákům SŠ, případně studentům VOŠ ubytování, stravování a výchovnou péči. Pod vedením vychovatelů mohou ubytovaní rozvíjet individuální zájmovou činnost.

Dům mládeže
Dům mládeže
Dům mládeže
Dům mládeže
Dům mládeže
Dům mládeže
Dům mládeže
Dům mládeže
Dům mládeže
Dům mládeže
Dům mládeže
Dům mládeže
Dům mládeže
Dům mládeže
Dům mládeže
Dům mládeže

Stáhněte si přihlášku na školní rok 2023/2024.

Ve školním roce 2023/2024 je určena měsíční částka za ubytování ve výši 900,- Kč. Cena stravy je: snídaně + přesnídávka: 37,- Kč/den, oběd: 43,- Kč/den, večeře: 42,- Kč/den.

Stáhnout přihlášku