Podání přihlášek na ubytování pro rok 2022/2023

Vážení rodiče, žáci a studenti,

v souladu s vyhláškou č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních dle § 4 ředitelka Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno, příspěvkové organizace oznamuje, že od 10. 1. 2022 lze podávat přihlášky do domova mládeže na školní rok 2022/2023. Přihlášky se přijímají do 31. 5. 2022.

Pokud budou v domově mládeže volná místa, může zájemce podat přihlášku do konce června 2022, a to po domluvě se zástupkyní ředitelky Mgr. Terezou Bisovou.

Zájemci o ubytování zašlou vyplněnou přihlášku ihned, jakmile obdrží písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu na SŠ nebo na VOŠ. K přihlášce přiloží kopii tohoto rozhodnutí. Žáci/studenti budou do domova mládeže přijímáni dle Směrnice k umisťování žáků a studentů do domova mládeže. O přijetí či nepřijetí do domova mládeže budou uchazeči vyrozuměni v nejkratší termínu.

Veškeré dotazy k přihláškám a k ubytování vám zodpoví zástupkyně ředitelky Mgr. Tereza Bisová – mail: zastupce@masarykuvdm.cz, tel: 542 214 107.

 

V Brně dne 5. 1. 2022

 

 

PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M.

ředitelka