PODEJTE SI PŘIHLÁŠKU

Pokud máte zájem o ubytování a stravování v našem domově mládeže, podejte si přihlášku uvedenou níže.

 

Vážení rodiče, žáci a studenti!

V souladu s vyhláškou č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízení dle § 4 ředitelka Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno, Cihlářská 604/21, Brno oznamuje, že dnešním dnem lze podávat přihlášky do domova mládeže na školní rok 2021/2022. Přihlášky se přijímají do 31. 5. 2021. Pokud budou v domově mládeže volná místa, může zájemce podat přihlášku do konce června 2021, a to po domluvě se zástupkyní ředitelky Mgr. Terezou Bisovou.

Zájemci o ubytování zašlou vyplněnou přihlášku ihned, jakmile obdrží písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu na ŠŠ nebo VOŠ. K přihlášce přiloží kopii tohoto rozhodnutí. O přijetí či nepřijetí do domova mládeže budou uchazeči vyrozuměni v nejkratším termínu.  K přijetí do domova mládeže bude postupováno dle Směrnice k umisťování žáků a studentů do domova mládeže, která je zveřejněna na webových stránkách domova mládeže.

Veškeré dotazy k přihláškám a k ubytování Vám zodpoví zástupkyně ředitelky Mgr. Tereza Bisová: mail: zástupce@masarykuvdm.cz, telefon: 542 214 107.

V Brně dne 25. 1. 2021

 

PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M.

ředitelka