Pravidla provozu od 10. 9. 2020

Pravidla provozu Masarykova domova mládeže od 10. 9. 2020

 • Vstup do domova mládeže je umožněn pouze ubytovaným žákům/studentům, nikoliv rodičům či návštěvám. Všichni žáci/studenti i zaměstnanci domova mládeže nosí ve vnitřních prostorách roušky. 
 • Každý žák/student musí mít dostatek roušek dle doporučení epidemiologů (minimálně 2 roušky na den) a starat se o jejich čistotu a dezinfekci. Současně je potřeba mít sáček na uložení roušky. 
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zletilého žáka nebo zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k ukončení ubytování žáka/studenta v domově mládeže. 
 • Místnosti pro volnočasové aktivity lze používat pouze s užitím roušky.
 • Volnočasové aktivity v domově mládeže využívají pouze žáci/studenti domova mládeže.
 • Domov mládeže má určenu místnost – izolaci pro případ podezření Covid 19.

Pokoje

 • Žák/student neprodleně vždy po přezutí použije dezinfekci na ruce, která je umístěna na každém patře u vchodu. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem)

Stravování

 • Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. 
 • V jídelně žáci/studenti používají stůl, který je určen pro daný pokoj (platí pouze v DM Cihlářská 21).
 • Cizí strávníci a zaměstnanci používají ke stravování určený jídelní stůl (platí pouze v DM Cihlářská 21).
 • Před vstupem do jídelny si každý strávník umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • V domově mládeže je určena služba, která pravidelně dezinfikuje jídelní stoly a vydávací pulty.
 • Strava pro cizí strávníky se vydává v době od 11:00 – 12:00 hod. Jídlo pro cizí strávníky se nedává do jídlonosičů. Je nutné dané jídlo sníst v jídelně domova mládeže.