Přednášky

Beseda o poruchách příjmu potravy

V našem domově Gorkého se uskutečnila beseda pro chlapce i dívky s názvem: „Poruchy příjmu potravin“. Přednášející mluvil nejenom o prevenci poruch příjmu potravin, ale také představil známé i méně známe formy poruch příjmu potravin.

Beseda – LÁSKA JE LÁSKA

LÁSKA JE LÁSKA – to byl název jedné z dalších besed, kterou jsme zorganizovali pro naše ubytované studentky. Tématem byly partnerské vztahy, prevence pohlavním nemocím a další. Dívky mohly na konci besedy pokládat otázky prostřednictvím anonymního formuláře.

Přednáška „Právní vědomí“

Na domově Cihlářská jsme uspořádali pro studentky přednášku s názvem: „Právní Vědomí“. Přednášející seznámil dívky se základními právními pojmy, přestupky, trestnými činy a rovněž se sankcemi s tím spojenými.