Podejte si přihlášku

Pokud máte zájem o ubytování či stravování v našem domově mládeže, podejte si přihlášku uvedenou níže.

Vážení rodiče, žáci a studenti!

V souladu s vyhláškou č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních dle § 4 ředitelka Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno, příspěvkové organizace oznamuje, že od 13. 1. 2020 lze podávat přihlášky do domova mládeže na školní rok 2020/2021. Přihlášky se přijímají do 31. 5. 2020. Pokud budou v domově mládeže volná místa, může zájemce podat přihlášku do konce června 2020, a to po domluvě se zástupkyní ředitelky Mgr. Terezou Bisovou. Zájemci o ubytování zašlou vyplněnou přihlášku ihned, jakmile obdrží písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu na SŠ nebo na VOŠ. K přihlášce přiloží kopii tohoto rozhodnutí. Žáci/studenti budou do domova mládeže přijímáni dle Směrnice k umisťování žáků a studentů do domova mládeže. O přijetí či nepřijetí do domova mládeže budou uchazeči vyrozuměni v nejkratší termínu.

Veškeré dotazy k přihláškám a k ubytování vám zodpoví zástupkyně ředitelky Mgr. Tereza Bisová – mail: zastupce@masarykuvdm.cz, tel: 542 214 107.

V Brně dne 10. 2. 2020

PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M., ředitelka

Stáhněte si přihlášku na školní rok 2020/2021.

Ve školním roce 2020/2021 je určena měsíční částka za ubytování ve výši 900,- Kč. Cena stravy je: snídaně: 29,- Kč/den, oběd: 34,- Kč/den, večeře: 34,- Kč/den.

Stáhnout přihlášku