Přijímáme přihlášky na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, žáci a studenti!

 

V souladu s vyhláškou č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních dle § 4 ředitelka Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno, příspěvkové organizace oznamuje, že od 13. 1. 2020 lze podávat přihlášky do domova mládeže na školní rok 2020/2021. Přihlášky se přijímají do 31. 5. 2020. Pokud budou v domově mládeže volná místa, může zájemce podat přihlášku do konce června 2020, a to po domluvě se zástupkyní ředitelky Šárkou Novákovou. Zájemci o ubytování zašlou vyplněnou přihlášku ihned, jakmile obdrží písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu na SŠ nebo na VOŠ. K přihlášce přiloží kopii tohoto rozhodnutí. Žáci/studenti budou do domova mládeže přijímáni dle Směrnice k umisťování žáků a studentů do domova mládeže. O přijetí či nepřijetí do domova mládeže budou uchazeči vyrozuměni v nejkratší termínu.

Veškeré dotazy k přihláškám a k ubytování vám zodpoví zástupkyně ředitelky Šárka Nováková – mail: zastupce@masarykuvdm.cz, tel: 542 214 107.

 

V Brně dne 10. 2. 2020

 

 

PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M.

ředitelka