Rockový hudební kroužek

Pod vedením vychovatele Petra Trnky v rockovém hudebním kroužku chlapci nejenom muzicírují, ale také společně hovoří o historii a vývoji tohoto hudebního žánru.