Volná ubytovací místa

Máme volné ubytovací kapacity na obou domovech (Cihlářská a Gorkého).

Zájemci o ubytování mohou kontaktovat zástupkyni ředitelky Janu Svobodovou.

email: zastupce@masarykuvdm.cz

tel: 542 214 107, 607 115 388