Aktuality

Volná ubytovací místa

Máme volné ubytovací kapacity na obou domovech (Cihlářská a Gorkého). Zájemci o ubytování mohou kontaktovat zástupkyni ředitelky Janu Svobodovou. email: zastupce@masarykuvdm.cz tel: 542 214 107, 607 115 388

Šachový turnaj

V úterý 15. října se konal v klubovně DM Gorkého šachový turnaj. Následně se tři chlapci zúčastnili turnaje družstev 6.listopadu v DM Klášterského a umístili se na první místě.