Podejte si přihlášku

Pokud máte zájem o ubytování či stravování v našem domově mládeže, podejte si přihlášku uvedenou níže.

Vážení rodiče, žáci a studenti,

v souladu s vyhláškou č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních dle § 4 ředitelka Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno, příspěvkové organizace oznamuje, že od 9. 1. 2023 lze podávat přihlášky do domova mládeže na školní rok 2023/2024. Přihlášky se přijímají do 31. 5. 2023.

Pokud budou v domově mládeže volná místa, může zájemce podat přihlášku do konce června 2023, a to po domluvě se zástupkyní ředitelky paní Jolanou Matochovou.

Zájemci o ubytování zašlou vyplněnou přihlášku ihned, jakmile obdrží písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu na SŠ nebo na VOŠ. K přihlášce přiloží kopii tohoto rozhodnutí. Žáci/studenti budou do domova mládeže přijímáni dle Směrnice k umisťování žáků a studentů do domova mládeže. O přijetí či nepřijetí do domova mládeže budou uchazeči vyrozuměni v nejkratší termínu.

Veškeré dotazy k přihláškám a k ubytování vám zodpoví zástupkyně ředitelky Jolana Matochová:
e-mail: zastupce@masarykuvdm.cz, tel: 542 214 107.

V Brně dne 4. 1. 2023

PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M., ředitelka

Stáhněte si přihlášku na školní rok 2023/2024.

Ve školním roce 2023/2024 je určena měsíční částka za ubytování ve výši 900,- Kč. Cena stravy je: snídaně + přesnídávka: 37,- Kč/den, oběd: 43,- Kč/den, večeře: 42,- Kč/den.

Stáhnout přihlášku