Co nabízíme

Nabízíme ubytování a stravování žákům a studentům, stejně tak pro komerční účely.

Ubytování a stravování pro žáky a studenty

Ubytování v domově mládeže je ve třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích se společným sociálním zařízením na každém patře. Poplatek za pobyt v DM činí měsíčně 900 Kč.

V domově mládeže je pro žáky a studenty zajištěno celodenní stravování, které připravuje naše kuchyně s jídelnou. Cena stravy v letošním roce je: snídaně + přesnídávka: 37,-Kč/den, oběd: 43,- Kč/den, večeře: 42,- Kč. Strávník si obědy a večeře může volit ze tří jídel. Platba se poukazuje do 20. dne v měsíci na měsíc následující na účet: 132738621/0100, vedený u Komerční banky a.s., Brno.

Strava se může objednat až jeden týden dopředu, nejpozději den předem do 8:00 hod., a to buď prostřednictvím čipového terminálu nebo elektronicky přes internet.

V souladu se zdravým životním stylem doporučujeme, aby se Vaše dcera, syn pravidelně stravovali.

Denní režim, práva a povinnosti studentů jsou stanoveny Vnitřním řádem domova mládeže. Další informace k ubytování v době pondělí - čtvrtek od 15.00 - 20.00 hod.: DM Gorkého - tel. 542 214 107, 607 115 388, zástupce ředitele pro pedagogickou činnost, vedoucí vychovatelka Jolana Matochová a DM Cihlářská - tel. 549 247 995, 607 004 456, vedoucí vychovatelka Mgr. Miluše Vieweghová.

Informace ke stravování podá vedoucí kuchyně Miroslav Svítil, tel. 607 080 828 v době pondělí – pátek od 7:00 – 14:30 hod.

Zájmová činnost

Žáci a studenti v DM mají možnost plnohodnotně využít volný čas. V budovách domova mládeže nabízíme možnosti využití:

 • studovny
 • knihovny
 • stolního tenisu, kulečníku
 • hudebního kroužku (vybaven elektronickými kytarami a klávesy)
 • klubovou činnost (filmový klub, literární klub)
 • zapojení do divadelního souboru Útulek
 • kalanetiku, zumbu, jogu, taneční
 • zajištěnou tělocvičnu pro sportovní hry
 • pořádání sportovních akcí
 • návštěv divadelních představení, koncertů a dalších kulturních akcí
 • besed na nejrůznější témata
 • doučování v českém jazyce, matematice i dalších předmětech
 • zapojení do různých soutěží
 • kroužků práce se sádrou
 • kroužku rukodělného – práce s hrnčířským kruhem
 • společenské místnosti s televizory
 • hudební místnosti s možností poslechu CD a kazet
 • zasedací místnost s velkoplošnou televizí a domácím kinem

Komerční služby

Domov mládeže nabízí:

 • Pronájem zasedací a školící místnosti pro 50 osob, vybavenou dataprojektorem a připojením wifi sítě
 • Pronájem zrcadlového sálu pro 100 osob, vybaven dataprojektorem a připojením wifi sítě, možnost využití ke školení, k pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí
 • Pronájem jídelny k pořádání školení, kulturních a společenských akcí
 • Ubytování v jednom, dvou, tří a čtyřlůžkových lůžkových pokojích – především v době prázdnin.  K pokoji lze využít vybavené kuchyňky, sociálního zázemí.
 • Přípravu občerstvení, rautů

V případě zájmu, volejte DM Gorkého, tel. 549 247 995, 607 004 456 paní Bedřiška Tunklová nebo DM Cihlářská 549 247 995, 607 004 456, paní Helena Pešková.