Přednáška o kybešikaně

O kyberšikaně jsme mluvili s chlapci a dívkami na DM Gorkého na konci roku 2019. Představili jsme si nejenom různé formy kyberšikany, její dopady a kdo jsou agresoři. Ale zároveň jsme si uvedli příklady, jak se kyberšikaně bránit.