PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK – ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno přijímá přihlášky na nový školní rok 2018/2019 do 31. 5. 2018. Pokud budou v domově mládeže volná místa, může zájemce podat přihlášku do konce června 2018, a to po domluvě se zástupkyní ředitelky Lenkou Drápalovou.

Zájemci o ubytování zašlou vyplněnou přihlášku ihned, jakmile obdrží písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu na SŠ. K přihlášce přiloží kopii tohoto rozhodnutí.

O přijetí či nepřijetí do domova mládeže budou uchazeči vyrozuměni v nejkratším termínu.

Veškeré dotazy k přihláškám a k ubytování Vám zodpoví zástupkyně ředitelky Lenka Drápalová: zastupce@masarykuvdm.cz, telefon 542 214 107.